Vår historia

Infrastruktur i Umeå AB, INAB, bildades 2007 i syfte att bygga två nya resecentrum efter Botniabanan, det som i dag är Umeå Östra och Hörnefors resecentrum. Bolaget har därefter också förvärvat Umeå Centralstation.

Idén att skapa ett bolag med ansvar för Umeås infrastruktur grundade sig i kommunen ville undvika att finansiering av Umeå Östra och Hörnefors resecentrum skulle upplevas konkurrende och ställas mot primärkommunens verksamheter. Ett beslut fattat utifrån ett ekonomisk hållbart perspektiv.

Sedan starten har INAB tack vare sitt kunnande och sin kompetens fått ansvara för flera spännande byggprojekt i Umeå. Det har breddat inriktningen från strikt infrastruktur, till mer byggprojekt av komplex karaktär, där vi skapat mervärde för både Umeåborna och personer som besöker vår stad.

Vi ansvarade exempelvis för bygget av badhuset Navet i Umeå och det solcellsförsedda parkeringshuset i centrala Umeå. Och därutöver allt mellan godsbangårdar och vagnverkstäder.

Många av byggnaderna som vi har uppfört har sedan blivit kvar i bolaget och övergått i rena förvaltnings,utvecklings och driftsuppdrag.

Under tiden vi funnits har vi utvecklats i en riktning som gjort att vi kan ta oss an komplexa och ofta oprövade uppdrag där det helt enkelt behövs den unika kompetens vi besitter. Det har också gjort att vårt erbjudande är i ständig förändring.

INAB – En tidslinje

Umeå behöver två nya resecentrum i kommunen. Därför beslutar sig Umeå sig för att starta ett nytt infratrukturbolag med uppdrag att leda projekten. Då biladas aktiebolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB.

Umeå och resten av Norden behövde då, och behöver fortfarande, effektiva och hållbara transportvägar för gods i öst-västlig riktning. INAB fick därför uppgiften att förena de berörda regionerna – Helgeland/Nordland Norge, Region Västerbotten i Sverige och Vasa-Österbotten i Finland.

Det befintliga badhuset i Umeå var gammalt och slitet och behövde ersättas. Uppgiften att bygga ett nytt badhus med 50 metersbassäng och äventyrsdel gavs till INAB. Bygget påbörjades 2013 och pågick i omkring 2,5 år. Den 20 augusti 2016 invigdes Umeås nya badhus Navet. Notan för projektet stannade på 450 miljoner.

INAB fick uppgiften att agera beställarombud och projektledare för bygget av ett nytt parkeringshus på Järnvägsallén i Umeå. Den färdiga fastigheten mäter 100 meter på längden och sträcker fyra våningar upp mot skyn. Huset är utrustat med solpaneler som producerar el till motorvärmare och belysning. Kostnad för projektet: 75 miljoner.

Tillsammans med dotterbolaget Dåva Terminal AB inleder INAB projektet att bygga en järnvägsterminal på Dåva Företagspark. Terminalen förses med två industrispår för omlastningsmöjligheter för gods från den kommande Norrbotniabanan när den första delen mellan Umåe och Dåva tas i bruk under 2024.

INAB och Umeå står i centrum för ett EU-projekt som syftar till att minska CO2-utsläppen från fartygstransporter. Projektet ska undersöka möjligheten till elladdning och tillverkning av grön vägtas i svenska hamnar. I projektet ingår också Umeå Energi och Umeå Hamn.

I korthet

Grundat

2007

Ägandeform

Kommunalt bolag

Antal dotterbolag

2 st