Våra projekt

INAB är koncernens naturliga resurs med kompetens för kommunens större komplexa infrastrukturprojekt. Vi är aktivt involverade i en mängd olika projekt som vi antingen driver eller deltar i som samarbetspartner. Dessa projekt sträcker sig över ett brett spektrum av områden.

Projekten vi arbetar i kräver expertis, engagemang och skicklighet, något vi på INAB kan bidra med tack vara vår interna kunskap. Våra projektledare besitter en mängd kompetenser inom digitalisering, teknik, betong, väg, järnväg, sjöfart, el, energi, fastigheter, broar m.m.

Här kan du läsa om våra pågående, avslutade och kommande projekt.

I korthet

Summa årlig projektbudget, kronor

2 miljarder

Antal projektledare

6 personer