Hållbarhet i fokus – för framtidens Umeå

I vårt uppdrag ligger det att förvalta och utveckla infrastrukturen i Umeå kommun – och att göra det på ett hållbart sätt. Detta är en självklarhet för oss.

Våra medarbetare har bred hållbarhetskompetens och ett engagemang i frågan som smittar av sig på kunder och partners och genomsyra våra projekt från början till slut. För oss är det också viktigt att tänka hållbarhet inifrån och ut. Därför har vi tydliga rutiner för internt hållbarhetsarbete för att kunna leva som vi lär.

Vi ser på hållbarhet utifrån tre grundpelare – ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar för oss om ett ansvarsfullt nyttjande av naturens resurser i varje given situation och att se till att varje projekt lämnar ett så litet avtryck som möjligt. Vi arbetar aktivt för detta.

Vi ser till att upphandlade entreprenörer följer våra högt ställda krav på återbruk och hållbara materialval. Vi bygger medvetet för att våra byggnader ska vara energieffektiva och framtidssäkrade.

I våra förvaltningsuppdrag uppdaterar vi kontinuerligt vår uppvärmnings-, ventilations- och belysningsteknik för att säkerställa en låg energiförbrukning. Givetvis följer vi Energimyndighetens energikartläggning och har tillsammans med övriga kommunalt ägda bolag i Umeå Kommun gjort energibesparingar på över 2 450 MWh per år mellan 2020 – 2023.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del av vårt arbete på INAB, både internt och externt. För oss handlar det om att främja jämställdhet och inkludering så att alla människor som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med oss känner sig välkomna, trygga, delaktiga och kunna nå sin fulla potential.

Vi ser också hälsa som en central del av social hållbarhet och strävar efter att skapa en fysisk och psykosocial miljö som främjar välbefinnande för både anställda och våra samarbetspartners.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär för oss att se alla investeringar ur ett nytto- och kostnadsperspektiv. Det vill säga – vi ser till att nyttan som kommer ut ur en investering står i relation till vad det har kostat. Vi använder helt enkelt pengarna på ett klokt sätt.

Vi tänker alltid stort och kostnadseffektivt – med en långsiktig energi- och kostnadskalkyl. Genom att bygga något dyrare och energieffektiva byggnader, säkerställer vi att en större initial investering lönar sig i det långa loppet.

Att följa energikartläggningen innebär inte bara utsläppsminskningar utan också att kostnadsbesparingar – vilket är gynnsamt ur alla hållbarhetsperspektiv.