Kontor Dåva DAC

Miljöbyggnad Guld i fokus för Dåva DACs nya kontorsbyggnad

Kontorsbyggnad Dåva DAC

Deponi- och återvinningsföretaget Dåva DAC hade vuxit ur sina lokaler och önskade samtidigt anpassa sitt kontor efter morgondagens behov. Eftersom de verkar i miljöbranschen var det självklart för dem att bygga hållbart varför man tidigt bestämde sig för certifiering och ”Miljöbyggnad Guld”-klass. Utformningen av kontoret och ritningen från arkitekt fanns på plats när INAB kopplades in för att projektleda och driva byggnationen.

Miljö och hållbarhet i fokus

Ambitionen med projektet var att skapa en byggnad som visar tydlighet i sin omgivning och skänker stolthet till de personer som brukar den dagligen.

Höga arkitektoniska kvaliteter har eftersträvats, kvalitativa materialval, omsorg om detaljer, rumsligheter som erbjuder olika upplevelser är alla tidlösa kvaliteter som ger byggnaden identitet och skapar trivsel. Ett atrium har även tillskapats vilket blir en oas med ett eget microklimat i det annars öppna oskyddade landskapet

Fokus på miljö och hållbarhet kommuniceras också genom materialval och uttryck både in och utvändigt. Trä har varit ett naturligt val i både tak och fasad och en modern gestaltning av en klassisk volym ger byggnaden karaktär och samtida relevans. Målet har varit att framhäva kvalitet och sträva efter tidlöshet.

I korthet

Certifiering

Miljöbyggnad Guld

Byggår

2021

Fokusområde

Hållbarhet

Dåva DAC

På bild: Johanna Öhgren, projektledare miljö & hållbarhet Hifab, Jörgen Aronsson, VD Dåva DAC, Pär Brundin, projektledare och fastighetschef INAB och Yves Bagona platschef Peab.

Tillbyggnaden var utmanande

När det handlar om en tillbyggnad och inte ett en fristående huskropp medför det att kriterierna för Miljöbyggnad Guld blir svårare att nå, eftersom den befintliga byggnadens egenskaper också tas med i bedömningen. För att säkerställa att projektet inte avvek från hållbarhetsplanen anlitades en miljöbyggnadssamordnare som kontrollerade att bygget följde miljökraven.

Miljöbyggnad Guld är en certifiering som delas ut av Sweden Green Building Council och som hittills endast tilldelats en annan byggnad i Umeå. I Umeå finns idag ett 50-tal andra certifierade på silver- och bronsnivå.

En nyckel för att projektet kunde gå i lås var tydlig projektledning av INAB redan från start för att få samtliga involverade att förstå vad som krävs för att uppnå Miljöbyggnad Guld-nivån.

Hos INAB, som driver många olika typer av byggprojekt, finns en hög ambition om hållbarhet och det är även ett ledord som genomsyrar hela verksamheten.

Att i detta projekt kunnat lyfta hållbarhetsaspekten genom hela byggprocessen och att kunna haft ett långsiktigt tänk tillsammans med systerbolaget Dåva DAC ligger helt i linje med bolagets övergripande mål om att medverka till en långsiktigt hållbar tillväxt för Umeå.

I projektet upphandlades Peab som entreprenör för bygget. Både budget och tidplan hölls enligt plan och personalen på Dåva DAC är sedan december 2021 inflyttade i sina nya lokaler.

INABs roll

"Det passar extra bra när vi kan lyfta
hållbarhetaspekten i hela byggprocessen och ha ett långsiktigt tänk tillsammans med vårt systerbolag inom kommunkoncernen"

– Pär Brundin, Fastighetschef INAB

Kontaktperson

  • Badhuset Navet tillfälligt stängt Badhuset i Umeå, Navet, är tillfälligt stängt på grund av utredning kring eventuellt legionella. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå som har beslutat att stänga Navet och duschutrymmena hos Umeå Sport och Motion, USM. Navet har i samband med provtagning hittat halter av bakterien legionella i en dusch.
  • God Jul & Gott Nytt År Vi vill passa på att tacka för året som gått och önskar alla våra samarbetspartners, kollegor, familjer och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla