Vi utvecklar framtidens infrastruktur

Infrastruktur i Umeå AB, INAB, är ett kommunägt bolag med uppgiften att främja, förvalta och utveckla infrastruktur i Umeå kommun. Vi genomför kommunens större och komplexa infrastrukturprojekt och skapar förutsättningar för effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar.

Vi ansvarar för kommunens järnvägsanläggningar och samarbetar med övriga bolag i koncernen samt verksamheter inom kommunen.

Vi erbjuder tjänster inom projektledning, strategisk analys, hållbarhet, förvaltning av fastigheter och järnvägsanläggningar samt kommunikation. Våra projekt spänner ofta över flera år och slutprodukternas levnadslängd sträcker sig långt in i framtiden. Därför är vi kunniga inom hållbar och långsiktig strategisk planering och samordning.

Idag är vi 15 engagerade medarbetare som sitter i nya kontor på Umestans företagspark. Vi har expertis och lång erfarenhet inom flera logistikområden – inte minst inom järnväg och sjöfart. Något som bland annat medfört att vi företräder kommunen i just järnvägs- och sjöfartsfrågor och ansvarar för att marknadsföra och positionera Umeå som det naturliga logistiska navet i regionen.

Bland annat företräder vi Umeå kommun i förhandlingar med Trafikverket angående byggandet av Norrbotniabanan. Vi ansvarar även för ombyggnationen av hamnområdet som ska utveckla Umeå hamn till morgondagens hållbara logistiknav – för kommunen, regionen och hela norra Europa.

INABs roll

“Vi har en utvecklande tid bakom oss och en spännande tid framför oss.”

– Mikael Salomonsson, VD INAB

“Alltid hållbarheten i främsta rummet”

Vi vill bidra till Umeås tillväxtresa mot 200 000 invånare och skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Umeå. Hållbarhet är viktigt för oss och med våra medarbetares samlade kompetens och engagemang bidrar vi till morgondagens hållbara samhälle. En strävan mot nya innovativa lösningar för en långsiktigt hållbar tillväxt genomsyrar allt vi gör. Vi sätter en stolthet i att göra skillnad för kommande generationer.

Vårt förvaltningsuppdrag sätter alltid hållbarheten i främsta rummet, och vi ser kontinuerligt över våra rutiner för att hjälpa oss själva och våra kunder att fortsätta utvecklas. I alla våra verksamhetsområden arbetar vi alltid nära våra uppdragsgivare. Det möjliggör att vi snabbt kan stå till tjänst – alltid pålästa och med rådgivning som är förankrad i relevanta data och den senaste forskningen.

Genom olika konstellationer och projektgrupper ser vi till att ha rätt kompentens i våra uppdrag – från hållbarhet och strategisk utveckling till projektledning och förvaltning inom fastighet och järnväg. Vi blir ofta tilldelade särskilt komplexa uppdrag som sträcker sig utanför våra primära områden – tack vare vår breda och mångfacetterade kompetenspalett.

I koncernen finns dotterbolagen Umeå Vagnverkstad AB och Dåva Terminal AB med syfte att äga och utveckla service- och underhållsanläggningen för Norrtågs fordonsflotta samt bygga Dåva järnvägsterminal som ska stå klar under 2023.

Vår vision

Vi vill vara en internationell förebild när det gäller socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar och samhällsekonomiskt lönsam infrastruktur- och logistikutveckling. Detta samtidigt som vi bygger infrastruktur som är till gagn för både invånare och besökare i Umeå Kommun och i hela Region Västerbotten.

Vår mission

Tillsammans med kunder och partners möjliggör vi regionens hållbara tillväxt genom att utveckla konkurrenskraftiga infrastrukturlösningar och logistikflöden.

Styrelse

Lennart Holmlund, ordf
Sven-Olov Edvinsson, vice ordf
Gabriel Farrysson
Greger Knutsson
Lars Brännström
Lina Farhat
Sandra Jakobsson
Ulf Pantzare
Åsa Bäckström