Strategisk planering och finansiering för järnväg och sjöfart

Vi på INAB arbetar på uppdrag av Umeå – för Umeå och den regionala nyttan. Genom att på ett konkurrensneutralt sätt utveckla stadens och regionens infrastruktur och logistik skapar vi förutsättningar för Umeås tillväxt och framtid. Tillsammans jobbar vi aktivt för att göra Umeå ännu bättre.

Vi arbetar på ett övergripande strategiskt plan och driver eller är med i olika regionala samarbeten, även gränsregionalt. Att skapa förutsättningar för att genomföra olika projekt, t.ex genom EU-finansiering är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med att positionera Umeå inom infrastruktur, gods- och logistikfrågor.

INAB leder arbetet med transport- och mobilitetsfrågor inom Umeå kommuns klimatfärdplan. Vi stöttar även Umeå Hamn AB i många av de strategiska utvecklingsfrågorna på uppdrag av bolaget.

Vår expertis sträcker sig även långt inom hållbarhetsfrågor kopplat till mobilitet och infrastrukturutveckling. Vi är också involverade i CSRD-arbetet inom Umeå Kommunföretag.

Kontaktpersoner