Vad vi gjort

Under åren har vi drivit, utrett och projekterat ett stort antal infrastruktursatsningar i Umeå och i regionen. Många av dessa är helt unika i sitt slag och vi har ofta brutit ny mark.

Här kan du läsa om några av våra avslutade projekt – där vi spelat olika roller i samarbetet.

Masterplan för Umeå hamn