Våra fastigheter och järnvägs-anläggningar

INAB är koncernens resurs att äga, förvalta och utveckla järnvägsanslutna anläggningar, fastigheter och fastigheter på ett affärsmässigt sätt.

Vi på INAB sköter underhåll och förvaltning av en bred portfölj av fastigheter som inkluderar bland annat badhus, resecentrum, kombiterminaler och järnvägsanläggningar. Vi strävar efter att hålla våra fastigheter i absolut toppskick för att kunna möta behoven hos våra kunder och samhället i stort.

INAB är koncernens resurs med järnvägskompetens i syfte att äga, driv och utveckla kommunens järnvägsanläggningar samt företräda i de förhandlingar, projekt och processer som rör kommunens intressen inom järnvägsfrågor.

Vi förvaltar de järnvägsanläggningarna vid Umeå kombiterminal och Umeå Norra Järnvägsterminal. Järnvägsanläggningen vid Umeå hamn förvaltas genom INAB för Kvarken Ports ltd som har driftansvaret för hela hamnanläggningen.

Järnvägsanläggningarna är toppmoderna med högt fokus på säkerhet och effektivitet. Här finns även plats för tillfällig lagring eller långtidsdepå.

I korthet

Antal meter spår på våra järnvägsanläggningar ...

25 000 m

... varav elektrifierat

8 000 m

Tillgänglighet

Öppna terminaler

Antal järnvägsoperatörer som trafikerar Umeå

5 st

Total vattenmängd Navet

4 500 000 miljoner liter