Järnväg

Järnväg har alltid tillhört kärnverksamheten hos oss på INAB – det är här vi är starkast. Med seniora medarbetare och bred erfarenhet skräddarsyr vi logistikkedjor och framtidssäkrade leveranser med hög kvalitet åt våra uppdragsgivare.

Vi har en unik kompetens på området och ett stort tekniskt kunnande inom järnvägsinfrastruktur – lokalt, regionalt och nationellt. Vi har genomfört strategiskt viktiga byggprojekt som behövs för att hantera dagens och morgondagens transportvolymer – allt från järnvägsstationer till godsterminaler med järnvägsanslutning.

Bygger och förvaltar

Genom ett nära samarbete med våra kunder bygger vi långsiktigt och erbjuder helhetslösningar där vi också efter att anläggningarna står klara förvaltar dem med fokus på hållbarhet, säkerhet och effektivitet.

Via vårt dotterbolag Dåva Terminal AB bygger, projekterar och förvaltar vi järnvägen från den kommande Norrbotniabanan in till industriområdet Dåva Företagspark strax norr om Umeå. Genom våra terminaler, där Umeå godsbangård ligger i anslutning till Botniabanan, har vi kontroll på både änd- och hållpunkter för järnvägstransporter.

Järnvägsexperter

Vår expertis och erfarenhet är grunden för att lyckas med komplexa projekt. När projektspecifika utmaningar kräver flexibilitet och anpassningar kan vi med vårt utbredda kontaktnät i och utanför Umeå snabbt och smidigt få kontakt med rätt aktörer och agera effektiv samordnare.

Vårt hållbarhetsfokus går hand i hand med vår järnvägskunskap. Vi gör det möjligt för fler aktörer att ta steget till godstransporter via tåg. Det kan minska koldioxidutsläppet med hela 85 procent jämfört med om godset gör samma resa med lastbil. Vi arbetar aktivt för detta.

Logistiknav för norra Norden

Vi är en viktig aktör på järnvägsområdet. Inte enbart i och runt Umeå. Vi tror till och med att vi kan vara bäst i norra Sverige när det kommer till den här typen av transporter och godshantering. Med vårt djupa kunnande och våra specialiserade anläggningar kan vi bygga sömlösa logistikkedjor till hela Sverige och vidare ned till kontinentala Europa. När Umeå växer kommer vi att fortsätta befästa Umeås position som norra Sveriges ledande järnvägsnod och som ett strategiskt logistiskt nav för norra Europa.

I korthet

Erfarenhet av logistiklösningar med järnväg

Stor

Erfarenhet av att projektleda byggnation av järnväg och järnvägsterminaler

Stor

Erfarenhet av att förvalta järnväg

Stor

Kontaktperson