Projektledning

Vi på INAB är ett innovativt bolag som hjälper kunder och partners till framgång med projekt inom hållbar infrastruktur- och logistikutveckling.

Med stor erfarenhet, hög kompetens och bred kapacitet leder vi omfattande och komplexa projekt i mål till rätt kostnad och med hög kvalité. På en årlig basis samordnar och driver vi projekt till ett sammanlagt värde på nästan 2 miljarder.

Våra passionerade projektledare har alla unika kompetenser och lång bakgrund som ledare och projektledare – vilket ger INAB tillgång till ett mycket stort kontaktnät i branschen. Därför kan vi ta hand om all samordning och planering och agera som ett kitt mellan beställare och entreprenör.

Våra kunder är pålästa och vill ha ”det där lilla extra”. Vi är lätta att komma i kontakt med och tillsammans skapar vi lösningar som utgår från kundens behov – samtidigt som det bidrar till någonting större. Vår byggnation av ett resecentrum i Sävar är ett bra exempel. Resecentrumet är en nyckelspelare i planen att utveckla Sävar och skapa bättre förutsättningar för nya bostäder och befolkningsutveckling på orten.

Vi värdesätter goda relationer och välfungerande kommunikation för att kunna leva upp till den flexibilitet och effektivitet som våra komplexa uppdrag kräver.

Vi arbetar metodiskt med att ligga i framkant. Vi projektleder stabilt med etablerade rutiner och metoder men söker aktivt efter nya innovationer och arbetssätt för att vara i ständig utveckling, både internt och externt. Vi strävar alltid efter att hitta innovativa lösningar som leder till rätt utnyttjade resurser och investeringar för alla berörda i projekten.

Vår projektledning, precis som allt vårt arbete, genomsyras av hållbarhet - ekologisk, ekonomisk och social. Vi förvaltar medel och resurser på ett ansvarsfullt sätt för hållbar och samhällsekonomiskt lönsam infrastruktur- och logistikutveckling. Vårt mål är att alla som arbetar i våra projekt ska göra det på schyssta villkor.

Vi kan branschen och förstår både dagens och framtidens utmaningar som behöver lösas – och vilka krav som behöver uppfyllas. Därför ligger vi alltid steget före och kan ta höjd för ett ständigt utvecklande och växande samhälle – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

I korthet

Antal projektledare

6 personer