Fed-E-Rated

Digitaliserade sammondala hållbara transportkedjor

Umeå hamn

Här deltar vi och är med i så kallade ”LivingLabs" inom projektet FED-e-RATED samt den svenska satsningen Digitaliserade sammondala hållbara transportkedjor – Living Labs i projektet FED-e-RATED.

Tre living labs

Optimized Port Operations by Cargo Owner Integration - Fokus för detta LivingLab är på att optimera Kvarken Ports och Umeås hamnverksamhet för att möta morgondagens digitala logistiklösningar baserade på behov och krav från lastägare.

Sustainable Intermodal Chain (SIMC) - Med transportköparens perspektiv som utgångspunkt fokuserar SIMC på att skapa möjligheter till informationsutbyte mellan olika roller i transportkedjan.

Better Terminal Flow (BetTerFlow) - Fokus för LivingLab är godsflödet mellan Sverige och Finland via Wasalinefärjan samt det gods som kommer till eller skall gå vidare med tåg från den nya godstågterminalen Hillskär.

I korthet

Projektperiod

2020-2023

Projektägare

2018

Finansiering

CEF

Kontaktperson