Flexibelt tågset med lossningstruck

Flexiblare tåglösningar för kortare avstång

Godståg

I en allmän strävan att göra tåglogistiksystemen mer flexibla för att kunna flytta fler ton från bil till tåg, har de medverkande parterna i projektet tillsammans utarbetat ett förslag på ett Flexibelt tågset där en lossningstruck följer med tåget till berörd lossningsplats på en specialanpassad vagn i tågsetet. Detta möjliggör att tåget skulle kunna bli konkurrenskraftigt på egna meriter även på kortare avstånd eller med lägre lastvolymer per klient.

Stärka tågens konkurrenskraft

Programmet EU-rail efterlyser demonstratorer för att stärka tågens konkurrenskraftsamtidigt som man minskar miljöbelastningen och möjliggör en ökad digitalisering.

I projektet ingår en systembeskrivning, de tekniska utmaningarna, möjliga fortsatta utvecklingssteg och en bedömning och målsättning av transporterade ton under 2023. Målet är att kunna starta trafiken under kvartal 2 2023.

Tågsystem vs biltransport ; Ett tåg eller 40 lastbilar?


Om vi jämför ett vagnsset om 1700 ton där varje 90 tons vagn har 60 tons nettolast, så tar det med sig 18 vagnar plus truckvagnen (360m + 15 m =375m, sgnss) eller 1080 nettoton. Jämför vi med en 74tons bil som i bästa fall får med sig 44 nettoton så ersätter varje sådan tågvända 24,5 lastbilar.

Kan man maximera till ett 600 meterståg med 30 vagnar (29+1)(1740 nettoton) så ersätter det på motsvarande sätt 40 lastbilar.

Miljöeffekterna av att flytta gods från bil till järnväg har redovisats i en rapport från det gemensamma Järpenprojektet 2021 där koldioxidutsläppen reducerades med 95%.

Dessa besparingar torde också kunna ske på transporter med kortare transportavstånd vilket detta projekt kommer att kunna visa, tillsammans med att gränsen för konkurrenskraftiga tågtransporter förskjuts till kortare transportavstånd.

Om systemet på årsbasis transporterar i snitt 3 vändor per vecka initialt, uppgår årstransporten till 168 000 ton. Ett fullt utvecklat system bör kunna göra 6 turer per vecka, där även tågstorleken kan utökas.

I korthet

Projekttid

2022-2023

Vagnar, 2 eller 4-axliga

Green Cargo

Containers

Innofreight XXL

Lossningstruck

Kalmar Globals DCG 250-12

Finansiering

Logo EU
Trafikverket logo

INABs roll

“INAB bidrar med kunskap inom logistiklösningar, affärslösningar och infrastruktur.”

– Daniel Rönnberg, Affärsutvecklare INAB

Kontaktperson