Hörnefors resecentrum

En viktig hållplats längs Norrbotniabanan

Hörnefors resecentrum

I och med Botniabanans utbyggnad fick Hörnefors ett resecentrum, som trafikeras både av buss- och tågtrafik. Resecentrumet ligger i den norra delen av Hörnefors där möjlighet finns att nå perrongen från båda sidorna av Hörneån. Bygget stod klart 2011.

Hörnefors historia som ett brukssamhälle har satt spår på arkitekturen där byggnadens fasad består av rött tegel med inslag av svartglaserade tegelband. Byggnadens mittendel består av stora glaspartier som vetter mot nord, öst och väst, vilket ger rymd till de mindre väntsalarna.

Den breda takkanten, bestående av koppar, inramar byggnaden väl. Mittenpartiets väggar är något snedställda vilket ger en härlig effekt på byggnaden. Från perrongen kan man se sedumtaket på de två lägre byggnadspartierna. Huvudentrén vänd mot norr ger ett välkomnande och öppet intryck.

I korthet

Klart

2011

Byggtid

2 år

Kostnad

28,6 milj