Nordic Logistic Corridor

Samverkan för effektiva öst-västliga transporter

För att Umeå ska kunna fortsätta växa och fungera optimalt som transport- och logistiknav krävs ett samarbete lokalt och regionalt men även på nationell nivå och vidare utanför landsgränserna. I INAB:s roll ingår därför att vara partner i ett flertal olika samverkansprojekt med myndigheter och näringsliv. Ett sådant är Nordic Logistic Corridor.

Ger möjlighet att nå större marknader

Projektet Nordic Logistic Corridor ska leda till bättre öst-västliga förbindelser i norra Östersjöregionen och Nordnorge. Genom att förena de lokala och regionala utvecklingsstrategierna i Helgeland/Nordland, Region Västerbotten och Vasa-Österbotten skapas en utvecklingsdynamik med transport- och logistikområdet som medel. Näringslivet måste få tillgång till mer kostnadseffektiva och miljöriktiga transporttekniker, samtidigt som det skall kunna nå allt större marknader.

 

Vad och varför

En öst-västlig förbindelse för gods- och passagerartrafik i Norden, som möter behovet av effektiva och hållbara transportvägar.

I korthet

Projekttid

2011-2014