Nordporten

Utveckling av Umeå hamn för morgondagens logistikbehov

Umeå hamn

Möt morgondagens logistiklösningar i framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.

Nordporten - byggprojekt i Umeå hamn

Investeringarna i Umeå hamn innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge tillsammans med det logistiska erbjudandet där alla transportslag möts erbjuder kunderna en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet och ger Umeå en naturlig roll som norra Sveriges ledande logistiknav.

Förhoppningen är att delar av byggprojektet kommer igång Q4 2024, så som etapp 1 som innefattar bl.a Norra kajen, Energipiren, muddring och Brandvattenbyggnad.

Byggprojekten medför:

  • NYA YTOR OCH FLER KAJMETER
  • FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER
  • FÖRDJUPAD FARLED
  • MÖJLIGHET FÖR STÖRRE FARTYG

Just nu pågår en intensiv planeringsprocess för att förbereda byggstart i inre hamnen.

Mer information om projektet samt för att följa byggutvecklingen se Umeå Hamn ABs webbplats: umeahamnab.se Länk till annan webbplats.

I korthet

Projektstart

2024

Område

Inre hamnen

Finansiering

Logo EU

INABs roll

“INAB projektleder samtliga byggprojekt i Umeå hamn. Många av projekten är unika och väldigt komplexa. Man behöver också komma ihåg att den dagliga verksamheten i hamnen måste kunna fortlöpa även under byggtiden vilket ställer stora krav i samordning och dialog med alla involverade.”

– Ann-Christin Wretell Taflin, Projektchef INAB

Umeå hamn

Bilden visar de olika arbetsområdena samt muddringsområdet (röd outline) för projekt Nordporten.

Kontaktperson