Umeå Eco-Industrial Park

Ett världsledande centrum för grön innovation

Umeå Eco-Industrial Park

Ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning och energi i Umeå. Det är visionen och målet för det 600 hektar stora område som nu växer fram vid Dåva. Området får också ett nytt namn, Umeå Eco-Industrial Park.

Ett cirkulärt nav

– Det känns väldigt positivt att vi på politisk nivå nu kan börja diskutera detta projekt på allvar. Tanken är att Umeå Eco-Industrial Park ska bli en attraktiv plats där företagens utvecklingen går hand i hand med innovation, forskning och utbildning, att det naturligt utvecklas en industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor. Ett annat viktigt mål är att aktörerna på platsen tillsammans ska skapa förutsättningar för nya hållbara affärer, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Området är tänkt att bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion. Företagen som etablerar sig inom området ska kunna verka cirkulärt och genom testbäddar ska nya innovationer kunna testas och utvecklas. Läget och storleken på området gör det lämpligt för större etableringar, som på olika sätt kan bidra till kommunens klimat-, miljö- och befolkningsmål.

– Vi vill utveckla Umeå Eco-Industrial Park till ett område för industriell symbios genom att avfall från en verksamhet nyttjas som resurs i en annan verksamhet. Det handlar om att skapa täta och nytänkande samarbeten. Det är också viktigt att området blir en attraktiv plats att arbeta på och att de olika verksamheterna blir lönsamma, säger Ulrik Berg (M), ledamot i kommunstyrelsens planeringsutskott.

I korthet

Profilområden

Återvinning, Energi, Miljöteknik

Symbios byggs på

Avfall, rester och spill

Områdets totala yta

600 ha

Logistik

Dåva Terminal

Ett klimatneutralt industriområde

Ett mål för området är att det ska vara klimatneutralt till 2040 vilket ställer krav på nytänkande och innovation för hur den fortsatta utvecklingen för verksamhetsområdet ska ske. Umeå Eco-Industrial park ska främja ett hållbart företagande.

En möjliggörare är den järnvägsterminal som just nu håller på att färdigställas i hjärtat av området och som med kopplingen till Norrbotniabanan kan erbjuda klimatsmarta transporter till och från de verksamheter som finns på området.

– Med etableringen av Liquid Wind kan man säga att vi tagit första steget för Umeå Eco-Industrial Park när det kommer till industriell symbios. Detta genom att koldioxid från Umeå Energi nyttjas av Liquid Wind till att framställa e-metanol, vilket minskar Umeå kommuns koldioxidutsläpp med 40 procent, säger Janet Ågren (S).

Umeås största industriområde

Idag finns redan ett tiotal verksamheter på området verksamma inom just återvinning och miljö. Aktörerna samlar in och återvinner avfall för att föra de återvunna materialen vidare in i nya processer. Områdets målsättning är att minska avfall samt förädla och utveckla nya funktionella material samt att tillvarata energi ur restprodukter.

Ett växande näringsliv är en viktig del för att nå målet om 200 000 invånare år 2050. För att möjliggöra det krävs mark att bygga på. Utvecklingen av Dåva är extra viktig då det inte finns något område i Umeå som kan komma att erbjuda lika goda förutsättningar för större hållbara etableringar. Inom området finns stora ytor och möjligheter till god infrastruktur. Andra positiva förutsättningar för området är att Umeå kommun och Umeå Energi planerar för högspänningsledningar och processvatten.

Industriell symbios

“Industriell symbios skapas genom att avfall från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet.”

Emma Dalväg och Tobias Jansson, från boken "Symbios"

Kontaktperson