NCC bereder mark och infrastruktur i Umeå för norra Sveriges största logistikområde

NCC bereder mark och infrastruktur i Umeå för norra Sveriges största logistikområde.

NCC Construction och NCC Roads i Sverige bereder 240 000 kvadratmeter mark, motsvarande 35 fotbollsplaner, för en del av ett logistikcentrum i Umeå. Det är en del av det nya Nordic Logistic Center, NLC som även ska omfatta en godstågsterminal. Uppdragsgivare är Infrastruktur i Umeå AB och ordern är värd 124 MSEK.

Parallellt med att Botniabanan byggs och tas i trafik 2010, görs omfattande investeringar i ny infrastruktur i och runt Umeå. Bland annat byggs en ny godsbangård, NLC Terminal och i anslutning till den ska även nu ett nytt, stort logistikområde; NLC Park, byggas.

— Denna vecka startar vi sprängningar av stora mängder berg. Därefter kommer NCC Construction att anlägga väganslutningar, gator, vatten och avloppsnät, ytor för containers och även järnvägsspår, säger Martin Malmsten, affärschef, NCC Roads Sverige, region Norr.

NCC har schaktat 1,5 miljon kubikmeter vegetation, jord och grus. Vecka 36 spränger NCC 650 000 kubikmeter berg, med en vikt på 1,6 miljoner ton. Massorna återanvänds bland annat i projektet och i närliggande vägprojekt. Därefter anlägger NCC infrastrukturen.

När det total 44 hektar stora logistikområdet är klart finns här lagerhållning, transport och spedition, cross docking, direktdistribution, tredjepartslogistik, support, fordonsservice.

— Botniabanan och Stambanan kommer att bilda ett effektivt dubbelspår med minimal miljöbelastning som kan ersätta vägtransporter till och från Umeå. En konkurrensneutral kombiterminal gör godstransporterna effektiva och NLC blir norra Sveriges största logistikområde, säger Bertil Hammarstedt, vd Infrastruktur i Umeå AB.

Arbetet beräknas klart i slutet av december 2010 och sysselsätter cirka tolv NCC-anställda.

Publiceringsdatum