SCA och Hector Rail tecknar avtal för effektivare järnvägstransporter från Umeå

SCA Transforest och Hector Rail har tecknat ett flerårigt avtal för järnvägstransporterna från Piteå och Umeå till södra Skandinavien.

Genom kraftigare lok och tyngre tåg kan mer gods transporteras vid varje avgång. Avtalet innebär sju heltåg i veckan i vardera riktningen mellan Umeå och Piteå. Under ett år blir det ca 500 000 ton papper, sågade trävaror och returfiber som fraktas av dessa systemtåg. Idag sker dubbelt så många avgångar med mindre tåg mellan Umeå och Piteå. Trafiken med tyngre tåg blir inte bara mer kostnadseffektiv utan även mer miljövänlig, enligt Magnus Svensson, vd på SCA Transforest. Energiförbrukningen per tonkilometer kommer att sänkas med mer än 25 procent.

Publiceringsdatum