INAB utökar med badhusbolag

Umeå Kommun har beslutat att bilda bolaget "Badhus i Umeå AB" som ska bygga och äga det nya badhuset som planeras i centrala Umeå. Bolaget blir ett dotterbolag till INAB.

I slutet av april fick INAB - Infrastruktur i Umeå AB, i uppdrag av näringslivs- och planringsutskottet att fullfölja planering och projektering av det nya badhuset i kvarteret Nanna i Umeå centrum. Kommunfullmäktige har nu beslutat att det fortsatta arbetet ska ske i det nybildade dotterbolaget "Badhus i Umeå AB". Till bolagsstyrelsen valde kommunfullmäktige Lennart Holmlund (S) till ordförande, Anders Ågren (M) till vice ordförande och till ledamöter Marie-Louise Rönnmark (S), Christer Lindvall (S), Lasse Jacobson (V), Britt-Marie Lövgren (FP) och Mattias Larsson (C).

Publiceringsdatum