Logent inleder samarbete med Volvo Personvagnar

Logent, operatör för NLC Terminal i Umeå, har tecknat ett flerårigt avtal med Volvo. Avtalet innebär att Logent tar över distributionen av Volvo Personvagnars nya bilar från Göteborg till norra Sverige.

Logent tar över distributionen från och med 2012-08-01. De kommer även att transportera Volvo Personvagnars nya bilar från Göteborg till stor-Stockholm och Mälardalen. Biltransporterna kommer att gå i Green Cargos godståg. Avtalet innebär att Logent blir en av de största distributörerna av Volvo Personvagnars bilar för den svenska marknaden. Den miljöanpassade och effektiva distributionslösningen baseras bland annat på ett blocktåg med 24-timmars omlopp och daglig avgång. - Lösningen bygger på reserverad kapacitet i Green Cargos godståg med dagliga avgångar mellan Göteborg och Stockholm. Green Cargos landsomfattande nätverk tryggar också förbindelserna till platser i norra Sverige och med Logents övriga underleverantörer är detta ett mycket starkt erbjudande på marknaden, säger Mats Hanson, marknadsdirektör på Green Cargo.

Publiceringsdatum