Regeringen stödjer Kvarken-ansökan

Den EU-ansökan om Kvarken Link som lämnats in av Umeå Kommun, Vasa stad och deras partners stödjs av regeringen. Projektets mål är en hållbar transportlösning för gods och passagerare med en helt ny färja.

Publiceringsdatum