INAB får en utvidgad roll

INAB har fått ett utvidgat uppdrag när det gäller att utveckla Umeå inom infrastrukturområdet. Närings- och planeringsutskottet i Umeå Kommun har beslutat att INAB ska få rollen som samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor. Bolaget kommer även att företräda kommunen i kontakter med myndigheter, främst på regional och nationell nivå men även på europeisk nivå.

Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen och effektiv arbetsprocess genom förbättrad koordinering och tydliga ansvarsförhållanden. Uppdraget innefattar även att bevaka finansieringsmöjligheter i det fortsatta arbetet med att utveckla Umeå som en central nod för transport och logistik.

Publiceringsdatum