Ny vetenskaplig studie om gränshinder

Vid en konferens i Umeå, torsdag 27 mars, med deltagare från norra regionens universitet, politiska företrädare, och näringsliv diskuterades nya förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten när det gäller transportnäten i norr. Konferensen anordnades av de två Botnia-Atlanticaprojekten Nordic Logistic Corridor och SimLab East-West. INAB har varit en av samarbetsparterna i projektet Nordic Logistic Corridor.

Vid konferensen presenterades ett vetenskapligt underlag som kartlägger förutsättningarna för transporter i norr för vägar, godstransport längs järnväg och färjeförbindelser. Kartläggningen har gjorts i ett gränsöverskridande samarbete mellan CERUM vid Umeå universitet, Universitetet i Vasa och Handelshögskolan i Bodö

Regionaltänket i norr har hundraåriga traditioner. I samband med att Sverige och Finland gick med i EU skapades ett region-tänkande som aldrig tidigare funnits. Inte minst i mellersta och södra Sverige. Att tänka större regioner är någonting som kommunicerar med EU fick alla lära sig. Det var det mest effektiva sättet att jobba lobbymässigt i Bryssel, om inte annat.

Skillnaden mellan norr och söder är då att i söder finns större befolkningskoncentration, det gäller såväl Norge, Sverige som Finland, men för oss som bor i norr måste man titta över nationsgränserna för att uppnå liknande marknadspotential.

Handelsvägarna och samhällsbyggena i norr har i hundratals år gått längs älvdalarna, längs slingriga fjällvägar till Norge, eller via skepp över Bottenviken till Finland. Långt innan nationalstaterna formades tänkte gick handelsförbindelserna lika mycket i öst-västlig riktning som i nord-sydlig. Vi hade alltså redan ”regiontänket” långt innan EU bildades.

Hur ska man räkna? För första gången finns nu en ordentlig kartläggning av hur man kan räkna på ekonomin när det gäller gränsöverskridande transportlösningar i den norra regionen. SimLab East-West presenterar en teknik för att beräkna nyttor av framtida transportlösningar genom modellsimulering. Detta sker genom databaserade fakta och modeller för simulering för önskvärda scenarion inom transportområdet.

Något sådant verktyg har aldrig tidigare funnits. Eftersom dagens transportplanering huvudsakligen är en nationell angelägenhet riskerar detta leda till att satsningar på gränsöverskridande infrastruktur nedprioriteras jämfört med rent nationella projekt. Detta riskerar både att missgynna gränsregioner och leda till en suboptimering av det nordiska transportnätverket sett från ett internationellt perspektiv.

Beställ forskningsrapporterna hos CERUM. Här krävs en gemensam arena för gränsöverskridande transportinfrastruktur och ökad samordning av nationella transportplaneringsprocesser över nationsgränser. Dessutom behöver verktyg och analysmetoder anpassas för att bättre fånga nyttor och kostnader över nationsgränser. De största tillgänglighetsvinsterna av förbättrade kommunikationer längs stråket sker i när­regionen, genom minskade transport­kostnader för import och export i öst-västligt riktning.

SimLab East-West har genererat en rad intressanta resultat som kommer att leda till ytterligare forskning. Vi lämnar nu rapporten till myndigheter och beslutsfattare och vill jobba vidare.

För mer information och beställning av rapporterna, kontakta:

Jeanette Kjellberg Projektledare SimLab Tel: 072-700 68 97 Email: jeanette.kjellberg@cerum.umu.se

Katti Lundström Projektledare Nordic Logistic Corridor Tel: 070-340 19 65 Email: katti.lundstrom@storuman.se

http://www.simlabeastwest.se/index.php/en/publications

Nordic Logistic Corridor leds av Kvarkenrådet, MidtSkandia och Blåvägenföreningen. Övriga partners är: Österbottens förbund, Nordiska ministerrådet, INAB, Vasa Hamn, NLC Ferry Ab Oy, Mo i Rana Havn, Mosjøn Havn KF, Vefsn kommune, Rana kommune, Umeå Hamn, Vasek, Storumans kommun.

SimLab East-West leds av: CERUM, Umeå universitet, Bodö handelshögskola och Vasa universitet. Övriga partners är: Vasa stad, Österbottens förbund, Korsholms kommun, Region Västerbotten, Umeå kommun, Nordland fylkeskommune, Statens Vegvesen, Midtskandia och Kvarkenrådet.

Publiceringsdatum