Umeå Central Resecentrum

INAB ny ägare till Umeå C

Idag skrevs köpehandlingarna på för Umeå Centralstation – Umeå C – och INAB står som ny ägare. INAB kommer att ansvara för utvecklingen av det drygt 73 000 kvadratmeter stora stationsområdet i samarbete med Umeå Kommun. Tidigare ägare var det statliga bolaget Jernhusen som nu säljer stationen med tillhörande markområden för 32 miljoner kronor.

Umeå Centralstation ritades av arkitekt Folke Zettervall och byggdes 1895-1896 inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Stationshuset är i dag byggnadsminnesförklarat. De senaste åren har det i området byggts en ny gång- och cykeltunnel, nya perronger, bullerskärmar m.m. Stationens väntsal har renoverats och till stora delar återställts till sitt ursprungliga utseende. Parallellt har mark frigjorts efter en flytt av godsbangården.

Bild: De tre blåmarkerade fälten bildar tillsammans den fastighet som INAB köper.

Publiceringsdatum