Umeå-Vasa bildar gemensamt hamnbolag

Den 16 juni godkände kommunfullmäktige riktlinjerna för Kvarkenhamnar AB, ett bolag som ska ägas till hälften vardera av UKF och Vasa Stad. Denna utökade samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen och leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.

Publiceringsdatum