Wärtsilä tilldelas designkontrakt för miljövänlig färja för Kvarkentrafiken

Midway Alignment of the Bothnian Corridor-projektet deltog i Almedalsveckan för andra gången med två seminarier med fokus på gränsöverskridande transportsamarbete och hållbara logistiklösningar. INAB är en av flera partners som deltar i projektet.

Under dagen presenterades det gränsöverskridande samarbetet mellan Umeå och Vasa som utmynnat i hamnbolaget Kvarkenhamnar AB, det gemensamma färjebolaget, NLC Ferry samt EU-projektetet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Ämnen som diskuterades var bl.a. hur detta utökade samarbete mellan hamnar och länder bidrar till regional tillväxt och stärker det europeiska transportnätverket (TEN-T). Även vad som krävs för att projektet Midway Alignment skall kunna uppnå målsättningen att möjliggöra ett effektivt och långsiktigt hållbart transportkoncept där färjeförbindelsen över Kvarken är en viktig del. Målet är att säkra ett stabilt flöde av gods-och persontrafik mellan Sverige och Finland.

– Jag deltog nu i denna fascinerande tillställning för andra gången. Det känns viktigt att även Europakommissionen är representerad för att visa vad vi gör och vad vi kan bidra med. I TEN-T –programmet pågår just nu ett mycket intressant skede eftersom en ny ansökningsperiod öppnas i september med utdelning av 20 miljarder Euro, berättar JOSÉ ANSELMO, rådgivare, Motorways of the Sea, DG Mobility and Transport.

– Erfarenheterna från deltagandet ifjol visar att samarbete med våra grannar förutsätter att vi är närvarande även på toppevenemang som Almedalen. Det är mycket fint att se att vi kommit så här långt, och att vi får vara med och tala om saken i en så här inspirerande omgivning. Målsättningen är att förbereda inlämningen av ansökan för fas 2 i projektet, fortsätter MATHIAS LINDSTRÖM, Kvarkenrådets direktör och projektledare för Midway Alignment.

– Workshoppens program var väldigt intressant, och vi fick en bra möjlighet att presentera projektet och lyfta fram projektets fördelar. Samtidigt kunde vi hitta anknytningar mellan olika projekt. Genom samarbete t.ex. med Norrbotniabanan och Bothnian Corridor når vi mycket mera, berättar ISABELLA FORSGREN, infrastrukturstrateg från INAB.

 

MER INFORMATION:

Mathias Lindström, direktör, Kvarkenrådet +358 50 918 6462

Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB +46 70 326 12 60

Riitta Björkenheim, Logistikexpert, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK +358 44 512 6612

WEBBPLATS:
www.midwayalignment.eu

TWITTER: #MTALK @MidwayAlignment

FACEBOOK: www.facebook.com/kvarkenlink

MIDWAY ALIGNMENT OF THE BOTHNIAN CORRIDOR är ett projekt som koordineras av Umeå Kommun och Vasa stad. Arbetet sker i nära samverkan med partners inom näringslivet tillsammans med regionala aktörer.

Publiceringsdatum