Senior rådgivare till trafikverkets generaldirektör Torbjörn Suneson och ordförande i INAB:s styrelse Lennart Holmlund tar emot hedersomnämnande i den internationella arkitekturtävlingen Brunel Awards

Trafikverket och INAB hedersomnämnda i internationell arkitekturtävling

På onsdagen tog Trafikverket tillsammans med det kommunala bolaget INAB emot ett mycket högt aktat hederomnämnande i den internationella arkitekturtävlingen Brunel Awards. Objektet är Umeå östra resecentrum.

Trafikverket har tillsammans med INAB, Infrastruktur i Umeå AB, fått ett mycket högt aktat hedersomnämnande i den internationella och prestigefyllda design- och arkitekturtävlingen Brunel Awards, som har järnväg och arkitektur som inriktning.

Umeå Östra resecentrum, som även fick Trafikverkets arkitekturpristidigare i år, valdes ut att representera Sverige i tävlingen. Trafikverket nominerade och valde att tävla i kategorin ”stations”. Resultatet blev ett högt aktat hedersomnämnande.

Hedersomnämnandet i tävlingen är hedrande då Sverige är ett land där man har en uppdelning i ansvaret för delar av stationsanläggningen och därmed inte har samma möjligheter till ett helhetsresultat som övriga ländersjärnvägs- och stationsorganisationer har. Välutformade stationsanläggningar för resan med flera trafikslag, är Trafikverkets ansvarsområde och inte stationshus med kommersiell verksamhet. I andra länder är ansvaret mer heltäckande med exempelvis ansvar även för stationshus. Tävlingens bedömning tar sin grund istationen som helhetsanläggning.

–Umeå östra är en station som binder ihop stadens delar placerad mellan universitetssjukhus och stadenscentrum. Med sin uppbyggnad av glas är den en ljuspelare i omgivningen. Stationen är en länk, en byggnad som omsluter och följer det naturliga flödet för resenären, den kommunikationsväg som leder till och från tåget och till andra trafikslag. Det är en funktionell, öppen och logisk byggnad som det är enkelt att
hitta i, ljus och luftig där resenären får överblick och det kännssäkert och komfortabelt att vänta i, säger Lena Lingqvist, arkitekt och specialist stationsutformning på Trafikverket.

Arkitekturtävlingen Brunel Awards är en världsomspännande tävling för bästa projekt inom järnvägsarkitektur och industriell design och räknas som en av de finaste utmärkelserna som delas ut inom järnvägssektorn. Tävlingen är internationellt framstående och utdelningen av hedersomnämnande skedde i Nederländerna i närvaro av landets infrastrukturminister. Lena Lingqvist från Trafikverket och Lennart Holmlund, ordförande i INAB:sstyrelse, fanns på platsför att ta emot hedersomnämnandet. Utmärkelsen delades ut av the Watford Group ofInternational Railway Designerssom består av “Railway design
professionells” från 20 länder i Europa, Asien och Amerika.

Publiceringsdatum