Ny hyresgäst till Navet

Umeås nya badhus är mer än bara ett badhus. Huset innehåller också två våningsplan för parkering och ett gym. Sedan tidigare har det varit klart att delen för parkering disponeras av UPAB och att delen för bad hyrs av Umeå kommun, men nu är det klart med en tredje hyresgäst. Gymdelen av huset kommer att hyras av Umeå sport och motion. Något som påverkar både utvecklingen av resecentrumet vid Umeå C och de som i framtiden kommer att besöka Navet.

Under våren 2014 tog ett av dotterbolagen inom Infrastruktur i Umeå AB, Umeå C Utveckling AB, över mark, Stationshus, lokstallarna m.m. inom järnvägsområdet från Jernhusen. Syftet med det är att bygga ett resecentrum för buss- och tågtrafik. Detta har varit en tanke i många år, men det har av olika anledningar dragit ut på tiden.

Som ny ägare till fastigheten ville Umeå C säga upp USM:s arrendeavtal och att och USM skulle flytta ut senast årsskiftet 2015/16. Som kompensation för flytten kom USM och Umeå C överens om att ersätta förlusten av arrendestället med att hyra gymmet i det nya badhuset. Badhuset uppförs av ett systerföretag till Umeå C och ägaren har bedömt det som lämplig kompensation för att hitta en lösning som kan både passar USM och ger möjligheter för genomförandet av planerna på ett resecentrum.

- Det är viktigt för hela Umeås utveckling att få till ett resecentrum i centrala Umeå. Dels för att kunna skapa en plats där det går att samordna både tåg- och busstrafik, men också för att Umeå ska orka kunna ta emot ett ökat antal passagerare som en utveckling av tågtrafiken innebär, säger Bertil Hammarstedt, VD för Umeå C utveckling AB och Umeå Badhus AB.

Kunderna i fokus

Umeå kommun som hyr badhusdelen av huset har aldrig haft planer på att själva driva gymmet utan avsikten har hela tiden varit att en privat entreprenör ska arbeta sida vid sida med den nya badorganisationen. Samtidigt som hyresavtalet skrevs under skrev parterna också på ett samverkansavtal som beskriver hur hyresgästerna i huset ska arbeta tillsammans för att ge Navets kunder så bra service som möjligt.

- Vi är glada för att vi nu har en engagerad entreprenör som vi ska samarbeta med i vårt nya badhus Navet. Vi har ett samverkansavtal som har fokus på besökaren. Navet kommer att erbjuda ett bra och spännande utbud för bad, träning, hälsa och upplevelse, säger Stefan Hildingsson, fritidschef på Umeå kommun.

I och med att avtalen skrevs på är det nu klart vilka parter som ska driva verksamheten i Navet. Nu påbörjas arbetet med att tillsammans utveckla detaljerna i verksamheten så att alla delar, gym, parkering och bad, är klara när Navet öppnar sina dörrar under hösten 2015.

- Efter många, långa förhandlingar känns det jätteskönt och bra att äntligen en lösning har landat, säger Thomas Ahrling, Umeå Sport och Motion. Det känns som en utveckling i rätt riktning för USM med ett gym i Navet då vi nu får fantastiska möjligheter att skapa ett bra och varierat träningsutbud i Umeå centrum. Det är i city vi alltid har verkat och det är i city vi kommer att växa vidare.

Publiceringsdatum