Idag tar Sandahlsgruppen över driften av NLC Terminal

Idag tar Sandahlsgruppens dotterbolag, Sandahls Goods & Parcel AB, över som operatör av Umeå Godsterminal/NLC Terminal efter Logent.

Bolaget är idag bl.a. transportör för Schenker och deras största samarbetsparterners. I samband med övertagandet har Sandahls Goods & Parcel AB även köpt Umeåföretaget Milles åkeri.

Trafikverket äger kombiterminalen men Infrastruktur i Umeå AB (INAB) har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen.

Publiceringsdatum