INAB finansieringsförhandlar

INAB har fått i uppdrag att ansvara för finansieringsförhandlingen om Norrbotniabanan, Umeåprojektet och Midway Alignment.

INAB blir även koordinator för kommunens arbete kopplat till planeringen av Norrbotniabanan.

Publiceringsdatum