Norrbotniabanan strategisk satsning i regeringens budget 2017

Den 20 september presenterade regeringen sin budget för 2017. Regeringens aviserar i denna proposition en satsning om 3,7 miljarder kronor 2019 och 5 miljarder kronor 2020 för investeringar i infrastruktur. Norrbotniabanan är en av de investeringar som lyfts fram som strategiskt viktiga för att möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem.

Så här skriver regeringen om Norrbotniabanan;

"Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Regeringen avser därför att genomföra byggstart av Norrbotniabanan 2018 med etappen Umeå-Dåva."

Läs mer i budgetpropositionen:
Utgiftsområde 22 - Kommunikationer. Avsnitt i regeringens budgetproposition.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Hela budgetpropositionen 2017 Länk till annan webbplats.

Om projektet Umeå - Dåva och Norrbotniabanan
Järnvägsterminal på Dåva Företagspark Länk till annan webbplats.
Om Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 

Publiceringsdatum