Järnvägsterminal ska utveckla Dåva företagspark

Idag tog Kommunfullmäktige beslut om att bilda ett nytt bolag, Dåva Terminal AB. Bolaget ska planera, bygga och driftsätta en ny järnvägsterminal på Dåva Företagspark. Terminalen får två industrispår som kan ansluta till en framtida Norrbotniabana.

Dåva Terminal är ett dotterbolag till INAB (Infrastruktur i Umeå AB) och har bildats tillsammans med Umeå Energi och Dåva DAC. Terminalen möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheterna i Dåva företagspark med effektiva och hållbara transporter.

Ett växande transportbehov

Dåva företagspark har idag ett tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning etablerade i området. Företagsparken är placerad i ett område som har unika geologiska förutsättningar för att hantera avfall. Dåvamyrans Kraftvärmeverk, som försörjer Umeå med fjärrvärme och produktion av grön el, är en av anläggningarna i parken.

Företagsparken har vuxit kraftigt sen starten på 70-talet och tillväxtpotentialen bedöms vara fortsatt stor. Totalt hanteras idag 700 000 ton gods per år i området. Det motsvarar cirka 300 lastbilstransporter till och från området varje dygn. Leveranserna består bl.a. av hushålls- och verksamhetsavfall från kommuner i norra Sverige samt import av avfall från Europa, som blir bränsle.

En järnvägsanslutning innebär stora möjligheter för en fortsatt utveckling av verksamheterna i Dåva Företagspark. Nuvarande volymer skulle kunna utökas med leveranser från andra regioner inom landet och terminalen öppnar upp för helt nya verksamheter och aktörer på området.

Terminal öppen för alla

I nuvarande planer ska terminalen placeras i områdets norra del, vilket ger goda förutsättningar att förlänga spåren västerut genom området, vartefter behoven uppstår. Inledningsvis planeras två kortare hanteringsspår samt en intilliggande terminalyta. Terminalen kommer att vara elektrifierad och all hantering ska kunna ske med elektriska linjelok och endast lokpersonal.

Dåva Terminal kommer att vara en så kallad öppen terminal med transparent prissättning och möjlighet för alla aktörer att använda den.

En viktig del i det nordiska transportsystemet

Storskaliga satsningar på gods- och logistikinfrastrukturen har genomförts i Umeå och Västerbotten de senaste åren. Det handlar om utbyggnaden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, NLC Park och investeringar i Umeå hamn. Till det kommer en planerad upprustning av Tvärbanan mellan Umeå och Storuman, en ny omlastningsterminal i Stensele och pågående utveckling av terminalstrukturen i Lycksele.

En järnvägsanslutning till Dåva Företagspark blir en naturlig utveckling av NLC och stärker såväl Botniabanan som en framtida Norrbotniabana. Det skapas nya möjligheter att t ex importera biomaterial sjövägen och det finns en strategisk koppling till satsningarna i Umeå hamn.

Publiceringsdatum