Kvarkensamarbetet prisades i Tjeckien

Igår fick Kvarkensamarbetet det internationella Sail of Papenburg-priset

Priset delas årligen ut av Förbundet för europeiska gränsregioner (AEBR) i syfte att uppmuntra till gränsöverskridande samarbete. Det första Sail of Papenburg-priset delades ut år 2002. Vinnaren av priset ska bedriva ett exemplariskt samarbete på internationell nivå.

På plats i Tjeckien fanns Ann-Sofie Backgren som är ledamot i landskapsstyrelsen i Österbotten. Backgren ser priset som ett erkännande av det enastående samarbetet som finns i Kvarkenregionen. Det gäller inte bara Midway Alignment - projektet utan även de projekt som genomförts tidigare för att förbättra samarbetet över Kvarken. Hon poängterar också att det här är ett samarbete som hela Europa kan dra nytta av.

Projektet nominerades till tävlingen av Österbottens förbund i samarbete med Kvarkenrådet.

Publiceringsdatum