Infrastrukturministern besökte INAB och Järnvägsforum

Den 28-29 anordnades Järnvägsforum i Umeå - Rail Forum North 2016. Anna Johansson, Sveriges infrastrukturminister, besökte Umeå för att delta i forumet och träffa beslutsfattare i regionen. Dagen inleddes med ett besök på INAB.

Hos INAB fanns kommunalråden Lorents Burman, (Skellefteå), Lilly Bäcklund (Lycksele) och Hans Lindberg (Umeå) samt regionrådet Erik Bergkvist med flera på plats, för att diskutera aktuella frågor med infrastrukturministern.

Järnvägsforum Norr
Under eftermiddagen fortsatte Anna Johansson till Järnvägsforum där hon redovisade inriktningen på infrastrukturpolitiken 2018 – 2029. Temat för dagen var hur investeringar i norr kan bidra till ett starkare och mer funktionellt transportsystem i hela landet. Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Botniska korridoren var några av de projekt som lyftes fram.

Andra delen av forumet handlade bl.a. om behovet av ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna och gränsöverskridande öst-västliga transportstråk. Diskussionerna visade på en stor enighet kring behovet av ett mer formaliserat samarbete på nationell nivå mellan Sverige, Norge och Finland.

Arrangörer var Kvarkenrådet, Mittstråket Norden och Botniska Korridoren i samarbete med Norrtåg och Region Västerbotten.

Publiceringsdatum