Två dotterbolag fusioneras med INAB

I oktober 2016 fattade Kommunfullmäktige beslut om att de kommunala bolagen Umeå Badhus AB och Umeå C Utveckling AB ska fusioneras med moderbolaget INAB. Bolagsverket har nu upprättat en fusionsplan.

Borgenärer som vill bestrida att fusionen verkställs ska anmäla det till Bolagsverket senast 22 mars 2017.

De båda dotterbolagen bildades för att under en period utveckla och exploatera delar av centrala Umeå. Uppdraget är utfört och verksamheterna har kommit att bli relativt begränsade. Motiv saknas därför för att driva bolagen vidare.

Publiceringsdatum