Ökade godsflöden på Umeå kombiterminal

Under 2016 har det varit en stadig ökning av godstrafiken på NLC Terminal i Umeå. Störst är ökningen av kombitrafik, frakt av containers och trailers med järnvägsföretagen Real Rail och Green Cargo. Transporterna av Volvohytter, personbilar samt vagnslaster ligger mer stabilt.

Real Rails direkttåg till och från Göteborg utökade också sin kapacitet under 2016. Relationen Umeå-Göteborg led tidigare av kapacitetsbrist men efter den 12 december 2016 finns möjlighet att koppla på åtta extra vagnar (16 TEU). Det beror på att ett tåg har ersatts av två, ett mot Luleå och ett mot Umeå. Daniel Rönnberg, platschef på terminalen i Umeå, ser det som en positiv utveckling;
- Real Rail har redan nu sålt fler platser än under samma period förra året och vi förväntar oss att kapacitetsökningen kommer att märkas i resultaten för 2017.

Kombiterminalen NLC Terminal Umeå ägs av Trafikverket men INAB har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen. Sedan augusti 2015 är Sandahlsgruppens dotterbolag, Sandahls Goods & Parcel AB, operatör på NLC Terminal.

Publiceringsdatum