Ansökan om regionalpolitiskt utvecklingsstöd till Umeå Hamn AB inlämnad till regeringen idag

Idag lämnade INAB in en ansökan till regeringen om regionalpolitiskt utvecklingsstöd på 300 miljoner kronor för investeringar i Umeås hamn.

Hamnen behöver utvecklas för att möta näringslivets behov av effektiva och långsiktigt hållbara transporter i Kvarkenregionen. Investeringarna ska stödja övergången till nya miljövänligare transportmönster för gods- och passagerartrafik.

Publiceringsdatum