Ny godsterminal på Dåva Företagspark

Längs vägen mot Tväråmark - strax efter att man passerat infarten till Dåva Företagspark - finns en vägskylt med byanamnet Sundbäck på höger sida. Efter den ligger ett markområde där det avverkats en del skog på sistone. Det är här som Umeå kommuns helt nya godsterminal ska ligga klar redan om ett par år.

Dåva företagspark tar emot en mängd godstransporter - ungefär 300 lastbilar per dygn - med allt från hushållssopor och annat avfall som blir fjärrvärme och grön el i värmeverket, till sådant som förorenade jordmassor och miljöfarligt avfall som renas, återvinns och i vissa fall deponeras.

– Den nya godsterminalen ska kopplas till Norrbotniabanan vilket kommer att göra transporter hit betydligt enklare och mer miljövänliga, berättar Gunnar Isaksson som är teknisk projektledare på INAB, vars dotterbolag Dåva Terminal AB står som beställare till terminalen.

Godsterminalen som är totalt elektrifierad kommer att ligga en aning på snedden mot vägen, inte helt parallellt och lastspåren blir i första hand 400 meter långa. Själva lastytan blir lika lång och 40 meter bred i förstone. I ett senare skede kommer den att kunna byggas till på bredden österut med ytterligare 40 meter. I framtiden finns dessutom möjlighet att förlänga hela terminalen till 750 meter, vilket är måttet på ett hellängdståg. Det kommer att bli två hanteringsspår till godsterminalen, ett som svänger in norrifrån och ett söderifrån. Det gör att tåg kan stanna ute på Norrbotniabanan och sedan enkelt backa in till godsterminalen, för att efter urlastning köra vidare. Vilken är då tidplanen för projektet?

– Vi hoppas kunna presentera ett upphandlingsunderlag strax efter jul i år, säger Gunnar Isaksson och fortsätter:

– Då borde detaljplanen kunna vara klar någon gång i april, det första spadtaget tas strax innan semestern 2019 och i den bästa av världar står terminalen klar under 2020.

Då är ännu inte Norrbottniabanan invigd på några år, men eftersom kommunen fått EU-bidrag för terminalen vill man komma igång. Så varför byggs inte godsterminalen på samma sida av vägen som företagsparken? Nu krävs en ny vägkorsning och den sista korta biten gods måste lastas om till fordon på hjul. Gunnar Isaksson berättar att det finns stor tillväxtpotential för området runt Dåva Företagspark och att man därför inte har velat skära av området med en järnväg och lägga spåren precis intill värmeverket, trots att det nu krävs en ny korsning över vägen mot Tväråmark.

– Godsterminalen kommer ändå att förenkla trafiken hit väldigt mycket och blir ytterligare en pusselbit i strävan efter att kunna använda tåg istället för gummihjul till tunga transporter, säger Gunnar Isaksson.

Publiceringsdatum