Nybygge vid Umeå Vagnverkstad

De tågförseningar som förekommer under vinterhalvåret är tänkta att minska betydligt nu när en ny enhet planeras vid vagnverkstaden på Västerslätt - ett bygge som preliminärt blir 120 meter långt och sju meter brett. Önskemålet kommer från Norrtåg och det primära syftet är en ny anläggning för att ta bort is från tågen, men byggnaden kommer också att innehålla en hjulsvarv och möjligheter till viss reparation. Det berättar Gunnar Isaksson som är projektledare på INAB.

– I den nuvarande vagnverkstaden tas isbeläggning bort med varmvatten i mellan fyra och fem timmar. Om ett tåg står inne för reparation måste det backas ut och vänta medan ett annat tåg avisas och när ett hjul behöver svarvas skickas tågen till en anläggning i Luleå. I den nya anläggningen tar avisningen bara mellan 40 och 60 minuter, den är gasdriven och görs med befuktad varmluft som är cirka 50 grader varm, berättar Gunnar Isaksson.

– Vidare är tågspåret genomgående - tågen kan alltså stå i kö och vänta på sin tur, dessutom förbereds för enklare åtgärder som tömning av fekalier och påfyllning av vatten/spolarvätska.

Gunnar Isaksson berättar att perioden då isbeläggning är ett problem handlar om tre till fyra månader per år, medan svarvning av hjul kommer att pågå i sekvenser under sammanlagt tre månader per år. Tanken är att fel och ojämnheter ska åtgärdas i svarven innan de ens upptäcks, förutom de rent akuta hjulproblemen. Därutöver kommer som sagt enklare underhåll att göras i vagnverkstaden, men även reparationer som till exempel de frontbyten som ofta krävs efter en älgpåkörning. Det har tidigare funnits planer på att bygga ut den nuvarande hallen, men nu blir det alltså en fristående anläggning i stället som till utseendet liknar den tidigare. Utrymmet för en eventuell utbyggnad av den första vagnverkstaden sparas dock och kan enligt Gunnar Isaksson bli aktuell längre fram.

– Vi har upphandlat en samverkansentreprenad, vilket innebär att vi upprättar kalkyler på byggnaden tillsammans med en entreprenör och om kostnaderna blir de förväntade kan projektet påbörjas i slutet av maj, säger Gunnar Isaksson.

Fotnot/faktaruta: Umeå Vagnverkstad AB som är ett dotterbolag till INAB äger byggnaden. Norrtåg har en hyresgaranti där som löper till år 2036. Norrtåg anlitar i sin tur bolaget Euromait Rail AB till att sköta tågunderhållet för deras räkning.

Publiceringsdatum