Curt Blixt, projektledare hos INAB

Curt Blixt, projektledare hos INAB

INAB växer med renommerad projektledare inom infrastrukturutveckling

I och med involveringen i flera stora infrastrukturprojekt har INAB-Infrastruktur i Umeå AB anställt en senior projektledare med bred branschkunskap från bland annat Botniabanan, Västlänken och Ostlänken. – Curt Blixt har en unik erfarenhet och en kompetens som kommer att bli en stor tillgång för vår verksamhet, säger bolagets VD Mikael Salomonsson. Curt kommer närmast från Afry och tillträder tjänsten i september.

- Idag pågår en hög aktivitet i Umeås hamn med investeringar på ca 1,4 miljarder. Lägg där till projektverksamheten inom Dåva Terminal där man snart påbörjar bygget av en järnvägsterminal (på Dåva företagspark) samt kopplingen mot Norrbotniabanan med bland annat nytt resecentrum i Sävar som beräknas pågå fram till 2029. Vår projektorganisation med experter och projektledare är involverade på flera plan i dessa stora infrastrukturprojekt och behöver därmed utökas. Med Curts erfarenhet och kompetens inom projekteringsledning och järnväg stärker vi ytterligare vår organisation i att hantera komplexa infrastrukturprojekt, säger Mikael Salomonsson.

Det strategiska logistiknav som just nu växer fram i Umeå kommer att spela en viktig roll i det nordiska transportsystemet och möjliggör bland annat flera nya företagsetableringar i Umeå-regionen. INABs roll i detta är bland annat att stötta kommunens strategiska infrastrukturutveckling samt att projektleda flera av projekten. Curt Blixts erfarenheter av nationella infrastrukturprojekt likväl som att ha arbetat lokalt med infrastrukturlösningar i Umeå tillför en spets som gör INAB unika.

- Det känns spännande att börja arbeta på INAB. Jag hoppas kunna stötta upp projektplaneringen i ett tidigt skede och att min kompetens inom både järnväg och väg kan bidra till Umeås positiva tillväxt, säger Curt Blixt.

Curt tillträder tjänsten som senior projektledare den 10/9.

Publiceringsdatum