Uppgång för Umeå och regionens godsflöden trots Coronasituationen

Fjolåret blev tufft för många branscher men siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade.
- 2020 uppnåddes ett all-time-high avseende antalet hanterade lastenheter, TEU, via Umeå hamn och NLC kombiterminal. Detta är mycket glädjande och ett kvitto på att kommunens anläggningssatsningar är rätt, samt att mer och mer gods transporteras via järnväg och sjöfart, säger Daniel Rönnberg, marknadsstrateg hos INAB.

- Många tänker kanske mest att det transporteras trävaror eller industrigods via hamnen eller på järnvägen, men faktum är att en stor andel är konsumtionsvaror, fortsätter Daniel Rönnberg.

NLC kombiterminal som ligger centralt beläget på Västerslätt drivs av Sandahls Goods & Parcel AB och har fokus på intermodala transporter till och från terminaler i södra Sverige. Terminalen invigdes 2010 och har varje år presenterat stigande godsvolymer.

- Det är roligt att höra att efterfrågan på hållbara logistiklösningar ökar. På kombiterminalen hanteras byten i transportkedjan, gods kan komma in via lastbil och sedan transporteras vidare på tåg eller tvärtom. Vi har till exempel stora flöden ifrån regionens tillverkningsindustri som går på tåg ner mot södra Sverige och kontinenten men även livsmedel och konsumtionsvaror som transporteras till och från regionen på tåg och sedan vidare på lastbil ut till butikerna eller centrallager. Det samma gäller i hamnen där godset eller hela lastbäraren byter transportslag mellan båt, tåg och lastbil vilket optimerar ett intermodalt logistikflöde, säger Daniel Rönnberg.

För Umeå hamn pekar kurvorna också fortsatt upp. Både Wasaline och SCA Logistics som är stora godstransportörer slog nya rekord i antalet fraktenheter under 2020.

- Det byggs mycket i Västerbotten vilket märks på godshanteringen här i hamnen. Det är till exempel byggmaterial till nya vindkraftverk, Västra länken, sjukhuset och Northvolt. Samtidigt har den ökade webbhandeln lett till en ökning av SCAs Kraftliner-material och vi får in en hel del nya förfrågningar kring övriga godstransporter, säger Patrik Rudolfsson, hamnkapten hos Kvarken Ports som driver Umeå hamn.

Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen. Kombiterminalens upptagningsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

- Umeå ligger geografiskt mycket bra till som logistikhubb då vi ligger mitt i en korsning mellan två Europavägar, har goda förbindelser med närhet till Finland och Norge, har norra Sveriges enda isfria hamn samt att vi har tillgång till alla transportslag, säger Mikael Salomonsson som är VD hos INAB.

Sjöfart och järnväg är ofta mycket fördelaktiga logistiklösningar, både när det kommer till kostnad och tid men framförallt ur en miljöaspekt. Regeringens godstransportstrategi har tydliga transportpolitiska mål som förutsätter att inrikes transporter flyttas över på mer miljövänliga transportslag som järnväg och sjöfart. Kommunens satsningar på bl.a järnvägsterminaler och hamninfrastruktur skapar möjligheter för regionens näringsliv att utveckla klimatsmarta logistiklösningar.

- Vi befinner oss i en intensiv utvecklingsfas i Umeå. Vi ska bli 200 000 invånare och det innebär såväl nya eller utvecklade bostadsområden som etableringsmark och infrastruktur. Till exempel förbättras och rustas hamnen för framtiden, ringleden färdigställs och bygget av Norrbotniabanan har startat vilket även innebär att kommunen ska bygga en järnvägsterminal på Dåva. Umeå går mot en mycket spännande framtid, avslutar Mikael Salomonsson.

Publiceringsdatum