Umeå ”Årets klättrare” bland Sveriges bästa logistiklägen

Varje år rankar branschtidningen Intelligent Logistik Sveriges bästa logistiklägen. Umeå tog ett rejält kliv på årets lista som nyligen publicerats och befinner sig i topp av de norrländska lägena.

Intelligent Logistik utnämner Umeå till Årets klättrare:

”Umeå klättrar mest av alla lägen på årets lista, tack vare infrastrukturutveckling och stärkt regionalt samarbetsklimat inom logistik samt flera mindre logistiketableringar. Antalet TEU via både Umeå hamn och NLC kombiterminal slog all time high under 2020, trots pandemin, tack vare den växande basindustrin och även växande konsumentflöden till och från regionen.”

- Att Umeå avancerar är ingen tillfällighet och bakom detta ligger bland annat Umeå kommuns långsiktiga satsningar på logistikanläggningarna och infrastrukturutveckling samt Umeås fördelaktiga geografiska läge, säger Fredrik Strinnholm, etableringschef Umeå kommun Näringsliv.

Umeå befinner sig just nu i en mycket expansiv fas med stora satsningar inom infrastrukturutveckling och näringsliv. Att Umeå har norra Sveriges enda isfria hamn, god kapacitet via alla transportslag, ett strategiskt läge med nära koppling till Norge och Finland med anslutning till Ryssland, Baltikum och i förlängningen Kina samt det faktum att Umeå ligger vid viktiga utpekade huvudstråk i såväl Sverige som Europa är några av anledningarna till kommunens investeringar. ​

- Vårt fördelaktiga geografiska läge och kommunens infrastruktursatsningar skapar tillsammans goda förutsättningar för effektiva logistiklösningar via samtliga transportslag. Vi kan erbjuda näringslivet i regionen unika logistiklösningar till och från hela världen, säger Daniel Rönnberg marknadsstrateg hos INAB.​

Nyligen presenterades siffror som visar positiva kurvor och ”all-time-high” för både hamnen och kombiterminalen. Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen. Kombiterminalens upptagningsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

- Det goda samarbetet mellan Umeå kommun, kommunala bolag, näringsliv och universiteten är en naturlig del i utvecklingen av Umeå som ett logistiskt nav och borgar för en hållbar utveckling. En spännande och viktig satsning för hela regionen, säger Fredrik Strinnholm.

Hela listan och mer info hittar du på Intelligent Logistiks webb. Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum