Miljön i fokus när RGS Nordic håller i saneringsprojektet av Järpens industriområde i Åre

Inom Järpens industriområde har det sedan 1880-talet bedrivits bland annat sulfitfabrik, pappersbruk och träsliperi. I juni 2019 beviljades Länsstyrelsen 44 miljoner kronor i statsbidrag för att genomföra sanering av industriområdet. I detta unika saneringsprojekt, med miljön i fokus, samarbetar RGS Nordic, INAB, Dåva DAC och Green Cargo med SGU – Sveriges geologiska undersökning som beställare.

RGS Nordic har vunnit upphandlingarna både för marksaneringsentreprenaden och avfallshanteringen i projektet där SGU är beställare. Det innefattar att RGS Nordic utför saneringsåtgärder, återställning av området samt transport och ansvarar för att avfallet tas omhand korrekt.

Tågtransport istället för vägtransport för minskat koldioxidutsläpp

Totalt beräknas ca 21 000 ton förorenad jord lämna området varav merparten kommer transporteras med tåg. Tågtransporten gör projektet unikt både i avseende för klimatavtrycket från transporten samt att projektet är ett av de första i Sverige att välja denna lösning i stor skala.

- Projektet fokuserar på hållbarhet. Dels genom samkörningen med en ny detaljplan som gör att vi kan sanera precis så mycket som behövs för en användning som industriområde, och dels att vi fått till tågtransport för den förorenade jorden, säger Tobias Berglin projektledare på SGU.

- Vi tycker att det är spännande att vara med och genomföra detta projekt både vad det gäller saneringsåtgärder för att förbättra den lokala miljön, men även att transporterna sker med järnväg vilket kraftigt minskar projektets koldioxidavtryck, säger Anders Lindström, Projektchef Nord på RGS Nordic.

Dåva DAC i Umeå, deponimottagning för farligt avfall, är mottagare av den förorenade jorden som till stor andel består av kisaska. Dåva DAC i Umeå är specialiserade på miljösäker deponering och möjliggör omhändertagande av de förorenade massorna under kontrollerade och säkra former.

- Vi behandlar massorna så att tungmetallerna inte kan laka ut och hamna i naturen. Sedan läggs de på deponi för slutligt omhändertagande, säger Jörgen Aronsson VD hos Dåva DAC.

En samarbetspartner för att ta fram det unika konceptet med tågransport är INAB i Umeå, som jobbar för hållbara infrastukturlösningar i Umeå.

- Vi är tacksamma för att vi fått vara delaktiga i detta spännande projekt där järnvägens konkurrenskraftighet, även på kortare sträckor, bevisats och där vi även kan visa på nyttan med vår nya järnvägsterminal, Dåva terminal, säger Daniel Rönnberg, marknadsstrateg på INAB.

Saneringsentreprenaden är nu i full gång på Järpens industriområde och första tågtransporten är planerad att avgå från Järpen den 1 september. Därefter är det planerat för två tåg som går omlott om varandra
under september månad för effektiv transport av avfallet.

Publiceringsdatum