Aurora Botnia världens mest miljövänliga gods- och passagerarfärja.

Aurora Botnia, världens mest miljövänliga gods- och passagerarfärja, trafikerar mellan Umeå och Vasa.

Världens mest moderna bil- och passagerarfärja, Aurora Botnia, trafikerar Umeå-Vasa

Lördag 28/8 gjorde Aurora Botnia sin efterlängtade jungfrufärd över Kvarken. Aurora Botnia är en viktig del av en allt starkare infrastruktur i regionen och ett växande nordiskt samarbete.

Starten på fördjupad samverkan

På plats i Umeå fanns en liten mottagningsdelegation bland alla de hundratals människor som varit delaktiga i hennes tillkomst och ankomst. Umeå kommunstyrelses ordförande Hans Lindberg var otroligt stolt över det som åstadkommits:
- Samarbetet är centralt i vårt förverkligande av ett Umeå och Vasa.

Vasa stadsfullmäktiges ordförande samt Kvarkenrådets ordförande Joakim Strand poängterade också innebörden för regionen på båda sidor om Kvarken.
- Det här är startskottet för ännu djupare samverkar med sikte på en gemensam arbetsmarknad och ett ännu närmare samarbete inom utbildning, forskning, sjukvård och kultur.

Viktig infrastrukturlänk

Med toppmodern teknik, miskade utsläpp samt snabbare och tätare turer ger den nya färjan flera fördelar till det logistiska navet som växer fram i vår region. Förbindelsen mellan Umeå och Vasa är en viktig länk i det östvästliga stråket.

- Vi ser en region i mittnorden, the Nordic Battery Belt som man pratar om, och den kommer också att kräva bättre kontakter och bättre logistik i framtiden. Och det här är en del i den kedjan, sade Tomas Häyry styrelseordförande i Kvarken Link och stadsdirektör i Vasa.

- Fast vi är kommunalt ägda av Vasa stad och Umeå kommun måste jag säga att de är de mest fantastiska ägare som ser långt fram på horisonten och som har sett möjligheterna med den nya färjan och som gjort det här, sade Peter Stålberg Wasalines VD.

Bäddat för ökade godsvolymer

Färjan är ett modernt fartyg med två fraktdäck. Den rymmer 800 passagerare och har en fraktkapacitet på 1 500 meter för last- och personbilar, nästan en dubblerad kapacitet jämfört med den tidigare färjan.

Turen över Kvarken går också snabbare än tidigare och Wasaline har utökat tidtabellen vilket ger ännu bättre förutsättningar för transporter.

Fartyget är miljövänligt med motorer som körs med både olika slag av bränslelösningar och batterier. Den huvudsakliga källan till bränsle är flytande naturgas, LNG. Fartyget kommer också att kunna använda biogas.

Mer information om Aurora Botnia finns på wasaline.com Länk till annan webbplats.

Mottagningscermoni och pressträff i Umeå hamn vid Aurora Botnias ankomst. Från vänster: Bertil Hammarstedt VD Kvarken Link, Anders Ågren kommunalråd Umeå, Hans Lindberg Umeå kommunstyrelses ordförande, Fredrik Lundberg ordförande Wasaline, Tomas Häyry styrelseordförande i Kvarken Link, Joakim Strand ordförande i Kvarkenrådet och Wasalines VD Peter Stålberg.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg med den skalenliga modellen av Aurora Botnia som överlämnades från Wasaline till Umeå.

Publiceringsdatum