Just nu pågår ut- och tillbyggnad av det kommunala bolaget Dåva DACs kontor uppe på Dåva Företagspark.

Guld i hållbarhet när Dåva DACs kontor byggs ut

Just nu pågår ut- och tillbyggnad av det kommunala bolaget Dåva DACs kontor uppe på Dåva Företagspark. - Det är ett unikt projekt där både den nya delen och den befintliga byggnaden erhåller klassificeringen ”Miljöbyggnad Guld” som är högsta nivå när det kommer till hållbart byggande, säger Pär Brundin från INAB som projektleder bygget.

Avsnittsrubrik

- Vi hade vuxit ut våra nuvarande lokaler och ville även anpassa vårt kontor efter morgondagens behov. Eftersom vi arbetar i miljöbranschen kändes det självklart för oss att bygga hållbart så vi bestämde oss tidigt för certifieringen och ”Miljöbyggnad Guld”-klass, säger Jörgen Aronsson, VD hos Dåva DAC.

Idag finns endast ett till hus i Umeå som håller Miljöbyggnad Guld samt ett 50-tal andra certifierade på silver- eller bronsnivå. Miljöbyggnad följer Svensk byggpraxis och lagstiftning och är den vanligaste miljöcertifieringen i Sverige.

- Det är totalt 16 olika indikatorer som behöver uppfyllas genom hela byggprojektet, och även efteråt, för att kunna erhålla Miljöbyggnad-certificeringen. Krav ska uppfyllas inom områdena energianvändning, inomhusmiljö och materialval, och eftersom vi ska nå Guld är det den högsta kravnivån som gäller. Som miljöbyggnadssamordnare hjälper jag beställaren att hålla koll på vad som gäller för att uppfylla kraven samt projektörer och entreprenörer att göra rätt. Får att nå guldnivån är det viktigt att man har med sig villkoren för certifieringen redan från projektets start och att alla är med på vad de behöver göra för att vi ska nå dit, berättar Johanna Öhgren projektledare miljö och hållbarhet från Hifab.

På bild: Johanna Öhgren, projektledare miljö & hållbarhet Hifab, Jörgen Aronsson, VD Dåva DAC, Pär Brundin, projektledare och fastighetschef INAB och Yves Bagona platschef Peab.

- Vi driver många andra byggprojekt, framför allt inom infrastruktur med fokus på järnväg och sjöfart men även inom fastighet. Det passar därför extra bra när vi kan lyfta hållbarhetaspekten i hela byggprocessen och ha ett långsiktigt tänk tillsammans med vårt systerbolag inom kommunkoncernen, säger Pär Brundin.

Projektet påbörjades 2019 med behovet att lösa en rad funktionella problem vilket resulterade i en tillbyggnad. Byggnaden löser många av verksamhetens dagliga behov, t.ex nya omklädningsrum, kontor, gemensamhetsutrymme och gym. En större carport samt delvis ombyggnad av befintligt hus ryms också i projektet.

- Ambitionen med projektet har varit att skapa en byggnad som visar tydlighet i sin omgivning och skänker stolthet till de personer som brukar den dagligen. Höga arkitektoniska kvaliteter har eftersträvats, kvalitativa materialval, omsorg om detaljer, rumsligheter som erbjuder olika upplevelser är alla tidlösa kvaliteter som ger byggnaden identitet och skapar trivsel. Ett atrium har även tillskapats vilket blir en oas med ett eget microklimat i det annars öppna oskyddade landskapet, berättar arkitekt Christoffer Andersson.

Fokus på miljö och hållbarhet kommuniceras också genom materialval och uttryck både in och utvändigt. Trä har varit ett naturligt val i både tak och fasad och en modern gestaltning av en klassisk volym ger byggnaden karaktär och samtida relevans. Målet har varit att framhäva kvalitet och sträva efter tidlöshet.

Projektet pågår för fullt just nu och inflyttning förväntas ske i december 2021.

Dåva DACs nya kontor byggs hållbart enligt certifieringen "Miljöbyggnad Guld", som är den högsta nivån när det kommer till hållbart byggande.

Skissbild av den nya kontorsbyggnaden som visar kundentrén och hur den äldre byggnaden och den nya byggnaden integrerats ihop.

Publiceringsdatum