INABs projektchef Ann-Christin Taflin Wretell.

INABs projektchef Ann-Christin Taflin Wretell.

Fokus på hållbarhet när INAB leder byggprojekt

INAB är en av Umeå kommuns största beställare. Genom att sätta press på hållbarhetsfrågorna redan i upphandlingsskedet tar man också ansvar och möter upp kommunens övergripande miljö- och hållbarhetsmål.
- Hållbarhet och långsiktighet ska genomsyra hela vår verksamhet. I våra byggprojekt startar vi tidigt, redan i projekteringsskedet där vi kan påverka mest, och tar det med hela vägen genom projektet. Vi tar hänsyn till livscykelanalyser och materialval men även kommande underhåll och förvaltning, säger Ann-Christin Taflin Wretell, projektchef hos det kommunala bolaget INAB.

INAB leder idag ett flertal större bygg- och infrastrukturprojekt; bland annat i Umeå hamn, bygget av järnvägsterminal på Dåva Företagspark och bygget av resecentrum i Sävar.

- Vi försöker identifiera de stora utsläppsposterna för projektet, de som gör mest skillnad, och angriper dem utan att göra det för komplicerat. Det är viktigt att tänka på kvalitetsmässig hållbarhet då det vi bygger ofta ska fungera över lång tid samt hålla för vårt klimat och utsatta miljöer. Vi bygger ju för framtiden, säger Maria Nordin, projektledare hos INAB.

Ett av de senaste projekten som stod klara i december är Dåva DACs nya kontorslokaler som är miljöklassat enligt ”Miljöbyggnad Guld” som är den högsta nivå när det kommer till hållbart byggande. Det blev därmed det andra huset i Umeå med den klassificeringen.

- När vi nu ska bygga den nya Norra kajen och Energipiren i Umeå hamn har vi fokuserat på att försöka göra klimatsmarta val av material. Till exempel ska entreprenören kunna redovisa för sina val genom en så kallad EPD - Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration. Vi har även fokuserat på drivmedel genom att minst 50 procent av den samlade energianvändningen avseende arbetsmaskiner och transporter ska bestå av el från förnybara energikällor eller biodrivmedel, berättar Maria Nordin.

INAB har tillsammans med Umeå Hamn AB en nära dialog med bl.a Umeå Energi Elnät AB för att säkra effektbehovet i hamnen. Redan idag finns en efterfrågan och ett behov av anslutning till landström* och man vet att behovet av landström kommer öka liksom behov av andra typer av bränslen.

- Precis nu pågår förberedelser för ett framtidsprojekt som ska ge förslag på ett fossilfritt energisystem för hela Umeå hamns elektrifiering, inklusive sammanställning av effektbehov över tid. Detta kräver en transformation av Umeå hamn. Från att vara en traditionell hamn till att bli en toppmodern, konkurrenskraftig leverantör av logistiktjänster med hållbarhet och miljö som ledord, säger Ann-Christin Taflin Wretell.

INAB är kommunkoncernens resurs när det kommer till större och komplexa infrastrukturprojekt.

- Vi ska medverka till Umeås tillväxt på ett hållbart sätt. Därför är det är viktigt att vi ställer krav på oss själva och omgivningen. Vi kan, genom de byggprojekt som vi leder, bidra till Umeå kommuns klimatmål och för oss är det självklart att göra det vi kan, berättar Ann-Christin Taflin Wretell.

Publiceringsdatum