Northern Access

Northern Access är framtidens logistiska nav där nord och syd möter öst och väst och med utgångspunkt i Umeå.

Northern Access – här möter du Umeås samlade logistikerbjudande

Nu presenteras för första gången i större sammanhang det samlade erbjudandet inom hållbar logistik och etableringar för Umeå, Västerbotten och hela norra Sverige under sitt nya gemensamma varumärke – Northern Access.

Just nu satsas miljarder i norra Sverige inom såväl nya hållbara industrier som i traditionella näringar. De satsningarna gör Umeå och Västerbotten ännu mer attraktivt ur logistik- och etableringssynvinkel. Med en väl utbyggd infrastruktur med järnväg, stor hamn och toppmoderna terminaler som möjliggör sömlös omlastning mellan olika transportslag, står Umeå väl rustat att möta de växande kraven på hållbar logistik.

Logistiknavet med hjärtat i Umeå

Med en obruten tillväxt i över 50 år är Umeå det självklara hjärtat i det snabbväxande norra Sverige. Det centrala läget, med hållbara transportvägar i alla väderstreck och med direkta förbindelser både till Finland och till Atlanthamnarna i Norge ger Umeå en överlägsen logistisk position. Som Sveriges största stad norr om Uppsala och med en ung och välutbildad befolkning är Umeå också den självklara platsen för etablering av industrier, tjänsteföretag och mellanlager.

Förenklar kundresan

Inom Northern Access samlas alla Umeås logistikerbjudanden under ett varumärke. Utifrån varje kunds unika behov hjälper Northern Access olika medaktörer att sy ihop de mest optimala lösningarna för varje kunds unika behov.

Northern Access ställer ut på logistikmässan Logistik & Transport

Om du är på plats på Logistik & Transport-mässan i Göteborg 8–9 november är du välkommen till Northern Access monter C10:28. Kom och träffa oss och våra medaktörer – vi vill gärna veta allt om dina behov och utmaningar inom logistik. Och så berättar vi gärna om Northern Access och om de fantastiska möjligheter inom hållbar logistik och hållbara etableringar som finns i Umeå, Västerbotten och hela norra Sverige. Medverkande från Northern Access är Umeås infrastrukturbolag INAB, Kvarken Ports, Wasaline och Umeå kommun.

Om Northern Access

Northern Access är ett gemensamt varumärke för marknadsföring av tjänster, service och kompetenser inom logistik och ska bidra till att stärka hela norra Sveriges attraktivitet. Följande medaktörer utgör tillsammans Northern Access: Dåva Terminal, INAB, Kvarken Ports, Region Västerbotten, Umeå hamn, Umeå kommun, Västerbottens handelskammare, Wasaline. Läs mer om Northern Access på northernaccess.se Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum