Lina Samuelsson Lennart Holmlund

Lina Samuelsson, samhällsplanerare hos INAB, tillsammans med INABs styrelseordförande Lennart Holmlund i samband med signeringen av Umeå klimatfärdplan.

Hållbarhet i fokus när INAB växer

INAB-Infrastruktur i Umeå AB har rekryterat en ny medarbetare med syfte att stärka organisationen och uppdragen kopplade till hållbarhet och samhällsutveckling.
- Hållbarhet och långsiktighet ska genomsyra hela vår verksamhet och knyter naturligt an till Umeå kommuns övergripande mål om en hållbar tillväxt. Vi är mycket glada att vi lyckats knyta till oss Lina Samuelsson i rollen som samhällsplanerare med hållbarhetsfokus, säger Mikael Salomonsson, VD hos det kommunala bolaget INAB.

Umeå Klimatfärdplan

Förra veckan signerade INAB, som ett av 37 bolag och verksamheter, Umeå klimatfärdplan. Åtagandet i klimatfärdplanen innebär bland annat att INAB ställer sig bakom målet med ett klimatneutralt Umeå till 2040 och att bidra till att Umeås klimatutsläpp årligen minskar med 20 procent.

- För oss var det en självklarhet att skriva på och bidra till Umeås klimatomställning. Vi har bland annat som övergripande mål att medverka till en långsiktigt hållbar tillväxt för Umeå och ha en klimatneutral verksamhet redan 2025. Då vår verksamhet påverkar transporter, som står för stora delar av utsläppen, samt inkluderar olika typer av byggprojekt är vi övertygade om att vi kan och ska göra en insats när det kommer till denna fråga. Lina Samuelsson kommer vara högst involverad i vårt fortsatta hållbarhetsarbete, säger Mikael Salomonsson.

Samhällsplanerare med hållbarhetsprofil

Lina har en bakgrund med flera olika roller inom samhällsbyggnad och planering och har genom rekryteringensprocessen matchats på alla plan mot de uppgifter som väntar i rollen. Hon kommer att bli en stor tillgång genom hennes erfarenheter, kompetenser och personliga egenskaper för bolaget och de uppdrag som INAB har.

- Det känns oerhört spännande att få vara med att lyfta Umeå och fokusera på hållbara logistik- och mobilitetsfrågor. Hållbarhetsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att med mina nya kollegor bidra till INAB framgångsrikt tar nästa steg med att skapa hållbara och framgångsrika projekt som främjar Umeås tillväxt, säger Lina Samuelsson, samhällsplanerare hos INAB.

INAB är kommunkoncernens resurs när det kommer till större och komplexa infrastrukturprojekt. De har också fått ett positioneringsuppdrag som handlar om att positionera Umeå som ett logistiskt nav med målet att främja Umeås hållbara tillväxt och utveckling som ett logistikcentrum i norr.

Lina Samuelsson började sin anställning hos INAB i slutet av november.

Publiceringsdatum