Fredrik Lindvall

Utvecklingen av Umeås infrastruktur gynnas då INAB stärker projektledarverksamheten

Umeå kommuns infrastrukturbolag INAB förbereder för ombyggnationen av Umeå hamn och andra komplexa infrastrukturprojekt genom att förstärka organisationen med en senior projektledare.

- Vi har stärkt upp projektorganisationen med ytterligare en medarbetare med teknisk spets, berättar projektchef Ann-Christin Taflin Wretell och fortsätter. Fredrik Lindvall har en bred kompetens från sin erfarenhet med att ha arbetat i flera branscher och med komplexa projekt. Hans främsta styrkor är att han är innovativ och mycket duktig på samordning och koordinering vilket kommer gynna de projekt som vi leder.

INAB projektleder bland annat byggnationerna i Umeå hamn, investeringar på ca 1,4 miljarder, där vissa delar är färdigställda samtidigt som det pågår en intensiv planeringsprocess för att förbereda byggstart i inre hamnen. Förhoppningen är att byggprojekten kommer igång första halvåret under 2024, dessa innefattar Norra kajen, Energipiren och Södra kajen.

- Vi har nu satt vår projektorganisation och Fredrik kommer in precis i rätt tid då han kan vara med och kvalitetssäkra inför upphandlingar och entreprenadstart samt arbeta för att projekten kommer drivas med fokus på kvalitet och effektivitet, säger Ann-Christin Taflin Wretell.

Samtidigt som byggena påbörjas i inre hamnen kommer den dagliga verksamheten löpa vilket ställer stora krav på involvering av samtliga parter, samordning och säkerhet.

- Jag ser fram emot att arbeta med hamnen, speciellt eftersom jag gillar utmaningar, är en tekniknörd och att det är flera teknikområden som ska samköras. Jag har erfarenhet inom mark, bygg, betong och teknik som till exempel landström och styrsystem vilket jag hoppas ska vara en tillgång i dessa intressanta projekt, säger Fredrik Lindvall, projektledare hon INAB.

INAB är ett innovativt bolag med stor erfarenhet och kompetens som hjälper kunder och partners till framgång med projekt inom hållbar infrastruktur- och logistikutveckling. Bolaget hanterar stora och komplexa projekt till rätt kostnad med proaktivitet och hög kvalité. Tillsammans med kunden skapar de lösningar som utgår från kundens behov.

Just nu pågår större infrastrukturprojekt som Dåva järnvägsterminal och utbyggnaden av Umeå hamn. Dessutom är INAB till viss del involverad i Norrbotniabanan och ska projektleda bygget av ett nytt resecentrum i Sävar.

Publiceringsdatum