Umeå Norra Järnvägsterminal under uppbyggnad.

Järnvägsterminalen på Dåva-området under uppbyggnad. Terminalen kommer stå klar sommaren 2023 och planeras tas i drift när Norrbotniabanan upp till området står klar. Terminalen kommer serva Umeå Eco-Industrial Park med hållbara transporter via järnväg.

Vi söker entreprenörer som vill utveckla och driva Umeå Norra Järnvägsterminal (Dåva terminal)

Vi vill komma i kontakt med entreprenörer som är intresserade att utveckla och driva järnvägsterminalen tillsammans med oss och går därför ut med en RFI (Request For Information) via E-avrop.

Logistikhjärtat för Umeås största verksamhetsområde

INAB ansvarar för att utveckla Umeå Norra Järnvägsterminal (Dåva Terminal) och planerar nu inför uppstart av terminalen när Norrbotniabanans första etapp står klar, troligtvis under 2025.

Terminalen utgör hjärtat för transporter till/från och inom ett av Umeås största verksamhetsområden - Umeå Eco-Industrial Park, med ambitionen att bli ett världsledande centrum för grön innovation. Terminalen kommer erbjuda konkurrenskraftiga logistikupplägg för alla företag på området. Järnvägsanslutningen till Dåva innebär att flera av dagens vägtransporter kan lyftas över till mer miljövänlig järnväg, att möjligheten till multimodala lösningar stärks samt att det geografiska upptagningsområdet för områdets verksamheter utökas.

För frågor angående RFI:n kontakta Dick Ekström på Upphandlingsbyrån Umeå kommun. För frågor angående terminalen kontakta Daniel Rönnberg INAB.

Dick Ekström, Upphandlingsbyrån: dick.ekstrom@umea.se
Daniel Rönnberg, INAB: daniel.ronnberg@umea.se

Publiceringsdatum